Co se dělo a co nás čeká?

Aktuality

12. 9. 2017 .... Žáci naší třídy se zúčastnili první akce tohoto školního roku a to "Cvičení v přírodě", které proběhlo v areálu Velké laguny městského parku Michalov v Přerově.

20. 10 2017 ... Tohoto dne proběhla Dějepisná exkurze do Archeoskanzenu v Modré, které se zúčastnili žáci 7. ročníků. Součástí exkurze byla i návštěva botanické a sladkovodní expozice Živá voda s unikátním podvodním tunelem. 

24. 10. 2017 ... Ve školní tělocvičně proběhlo školní kolo Florbal cupu, kde družstvo chlapců naší třídy získalo 1. místo a družstvo dívek 2. místo. Gratulujeme!

8. 11. 2017 ... Všichni žáci 2.stupně se zúčastní každoroční Zeměpisné besedy v kině Hvězda, tentokrát na téma Polsko.